Samstag, 22. Oktober 2011

On steep waves/ Auf steiler Welle/ στην πλαγιά των κυμάτων - Station 1: Athen, ReMap 3, Leonidou 11, Kerameikos Metaxourgeio- 27/10 - 30 /10/2011

On steep waves/ Auf steiler Welle/ στην πλαγιά των κυμάτων
27/10 - 30 /10/2011

a postcard wandering exhibition
collected by Katherina Olschbaur
with a text by Arie Amaya - Akkermans

with:

anonymous artists from Bahrain, Nadja Athanassowa (A), Arie Amaya Akkermans, Eva Chytilek (A), Ida Marie Corell (D) Mara Diener (D), Haris Dumic (BA), Nilbar Güres (T), Michael Horsky (A), Michael Gorman (D), Benjamin Hirte (D, A) Christoph Holzeis (A), Ibi Ibrahim (Yemen), Verena Kamler (D), Nadja Kelm (UKR), Christian Kobald (A), Marie - Luise Lebschik (D), Giorgios Makkas (GR), Luiza Margan (HR), Jim Morrison (heaven), Robert Muntean (D), Ekaterina Shapiro - Obermair (A, RUS) , Panos Papadopoulos (GR), Lisl Ponger (A), Serge Poliakoff (UKR), Alfons Pressnitz (D), Bernhard Rappold (A) Anja Ronacher (A,UK) Inna Sawhorodnia (UKR), Tim Sharp (A), Michael Strasser (A), Deniz Soezen (CH, T, A), Prince Yussuf II, Jerusalem , Dorota Walentynowicz (PL) , Herwig Weiser (A), Linda Williams (UK)...
and many more

Friends, artists and people that I have met on journeys in the course of the last few years were invited to send me postcards to my temporary addresses, stations, in between Vienna and Athens. The message from another place, the place that is not present, or the person that is absent; that is the central theme of the exhibition. The title was chosen freely from a line of Arthur Rimbaud's 'Le Bateau Ivre (1871) in the German rendition of Paul Celan, out of which we are drawn to the image of the vessel in a turbulent sea as a metaphor for a journey with an open end, or for a permanent state of unrest.

"On steep waves/ Auf steiler Welle// στην πλαγιά των κυμάτων " relies at the same time on a very personal experience: solitude - and here poses the question if at this very junction of time it becomes political as well ? - upon awareness of one's loneliness, one is ready to receive a message, a message from far away, in times of utmost uncertainty.

"On steep waves/ Auf steiler Welle / στην πλαγιά των κυμάτων" is made as a wandering exhibition, with its first station in Athens, Kerameikos-Metaxourgeio, 27.- 30. October, 2011. The second station will be in Vienna on 16. of November 2011, a one evening show at the Fluc in Vienna, during the Vienna Art Week "Reflecting Realities"; other stations are still open and in planning. The exhibition will change and grow in the course of this journey. Unlike the idea of an archive, the exhibit is more like a collection, an open book of about 40 poems where each message is visible to the beholder and holds a singular importance on its own.

K. O.
Auf steiler Welle / στην πλαγιά των κυμάτων
27/10 - 30 /10/2011


Ζήτησα από φίλους, καλλιτέχνες και τυχαίους ανθρώπους που γνώρισα στα ταξίδια μου τα τελευταία χρόνια να μου στείλουν καρτ-ποστάλ στις προσωρινές διευθύνσεις μου, σταθμούς μου, μεταξύ Βιέννης και Αθήνας. Το μήνυμα είναι από το άλλο μέρος, το μέρος που δεν είναι παρών και ο αποστολέας είναι απών· αυτό είναι το κεντρικό θέμα της έκθεσης. Ο τίτλος επιλέχθηκε ελεύθερα από ένα στοίχο του ποιήματος του Αρθούρου Ρεμπώ Το Μεθυσμένο Καράβι (1871) από την γερμανική απόδοση του Paul Celan, που θα μπορούσε να μας δώσει την εικόνα ενός πλοίου στην ταραγμένη θάλασσα ως μια μεταφορά για ένα ταξίδι χωρίς προορισμό ή για μια μόνιμη κατάσταση αναταραχής.

Η έκθεση "Auf steiler Welle" ( ) στηρίζεται ταυτόχρονα στην προσωπική μου εμπειρία της μοναξιάς. Σε αυτό ακριβώς το σημείο θα μπορούσε να γίνει η υπόθεση οτι η έκθεση αγγίζει την πολιτική σε ένα ποιητικό επίπεδο· όταν το άτομο συνειδητοποιεί την μοναξιά του είναι έτοιμο να δεχτεί ένα μήνυμα, ένα μήνυμα από πολύ μακριά, σε περιόδους εξαιρετικής αβεβαιότητας.
Η "Auf steiler Welle" είναι φτιαγμένη ώστε να είναι μια περιπλανώμενη έκθεση, με πρώτο σταθμό τον Κεραμεικό της Αθήνας τον Οκτώβριο του 2011.
Ο δεύτερος σταθμός θα είναι στη Βιέννη στις 16 Νοεμβρίου 2011 μόνο για ένα βράδυ στο πολυχώρο Fluc, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας Τέχνης της Βιέννης "Reflecting Realities" · οι επόμενοι σταθμοί είναι σε σχεδιασμό και ακόμα ανοικτοί.
Η έκθεση θα αλλάζει και να αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, σε αντίθεση με την λογική ενός αρχείου, και περισσότερο σαν μια συλλογή, ένα ανοικτό βιβλίο των 40 ποιημάτων, όπου κάθε μήνυμα είναι ορατό στον θεατή κατέχει την δική του μοναδική σημασία...
Leonidou 11, 5th floor apartment ( ReMap Point 14)
Kerameikos - Metaxourgeio, Athens, Greece
27/10 - 30 /10/2011
Opening: 27/10, 19.00
Opening hours of ReMap 3